ZUZANNA

WALAS

graphic design + painting

zuzanna.walas@wp.pl

 

Check out my work on...

to view my traditional work >

COPYRIGHT © 2011 Zuzanna Walas Grafik PORTFOLIO

 

Informuję że nie można użyć moich prac w celach komercyjnych lub niekomercyjnych bez mojej pisemnej zgody.

I wish to inform that it is forbidden to use my works for commercial or non-commercial purposes without my written agreement.